Nagroda im. Antoniego Kaliny

Niezwykle miło nam poinformować, że projekt „Koziegłowy – zapomniany ośrodek twórczości rękodzielniczej” otrzymał główną Nagrodę im. Antoniego Kaliny w kategorii „Wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla etnologii, antropologii społeczno-kulturowej”, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Docenione zostały wartości naukowe zadania, a także jego potencjał edukacyjny i niezwykła spójność wizerunkowa, estetyka wizualna, a także postawa proekologiczna, która wyraziła się w gadżecie towarzyszącym projektowi – drewniany dominie.

Wielkie podziękowania składamy autorkom i koordynatorkom projektu – Ewelinie Mędrali-Młyńskiej, kierowniczce Działu Etnografii, i Agnieszce Ciuk-Koćwin, kustoszce w Dziale Etnografii, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w badania związane z projektem, powstanie wystawy, katalogu, stworzenie identyfikacji wizualnej, a także działania edukacyjne: Katarzynie Jezierskiej, Annie Krakowian, Katarzynie Ociepie, Matyldzie Ślosarskiej, Izabeli Churas, Katarzynie Pełce-Burej, Przemysławowi Januszko oraz Zbigniewowi Derdzie i Janowi Hubickiemu.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze od chwili powstania w 1895 r. skupia miłośników kultury ludowej oraz ludoznawców, etnografów, etnologów, folklorystów, etnomuzykologów, antropologów społecznych i kulturowych, a także przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych. Członkowie i członkinie Towarzystwa dokumentują i badają różne formy oraz praktyki kultur historycznych i współczesnych, a zarazem krzewią postawę akceptacji i szacunku dla każdej z nich, w duchu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.